supervisie

Je bent welkom om bij mij supervisie te volgen in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinische psycholoog, psychiater of wanneer je het specialisme EFT individueel volgt en supervisie wilt ontvangen om EFT therapeut te worden.

 

In een kennismakingsgesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en komen zaken aan de orde zoals: opleiding, werkervaring, startniveau, positieve en sterke eigenschappen als therapeut, evt. blinde vlekken, concrete en haalbare leerdoelen. Er worden praktische afspraken gemaakt over het vooraf insturen van een sessieverslag, het meenemen van audio- en beeldmateriaal, het maken van supervisie- en evaluatieverslagen. De afspraken worden vastgelegd in een supervisiecontract.

Evalueren en feedback geven hangen nauw met elkaar samen en horen bij de ontwikkeling van het supervisieproces. De supervisie wordt door supervisor als de supervisant tussentijds en aan het einde van het supervisietraject geëvalueerd aan de hand van de leerdoelen.

 

Tarief supervisie 2024

Je bent welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee/gevoel hebben dat we de samenwerking met elkaar aan willen gaan, stellen we een supervisie-overeenkomst vast waarin jouw leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, het aantal en de duur van de supervisiesessies. 

 

Aantal supervisanten

Duur (minuten)

Tarief (€)

Individueel

45

115

Met z’n 2-en

60

77

Met z’n 3-en

90

77

 BTW-vrijgesteld

 

Dubbele supervisie-sessies en supervisie op afstand (bv via de betaalde versie van zoom) zijn mogelijk. We maken onderling afspraken over de frequentie van de facturen (bijv. per periode of per aantal sessies).