WaARNEMING BIJ AFWEZIGHEID

Bij afwezigheid van uw therapeut neemt in sommige gevallen een collega waar. Wie dat is en welke periode dit betreft hoort u op de voicemail, of u ontvangt een e-mail bericht.