Psychotherapie

Als psychotherapeut ben ik opgeleid om problemen te behandelen die verankerd liggen in aanleg en persoonlijkheid. Bij psychotherapie varieert het aantal therapiegesprekken gemiddeld van 3 tot 40 gesprekken. Reken voor de duur van een erg belangrijke verandering in je psychisch functioneren ongeveer op 1 tot 2 jaar; je ontwikkelingsproces gaat door als de gesprekken voorbij zijn.

 

De behandeling van lichte tot matige (niet complexe) psychische problemen vindt plaats binnen de Generalistische Basis GGZ. Als er sprake is van zwaardere en meer complexe psychische problemen, dan gebeurt de behandeling in de Gespecialiseerde GGZ.

                                                                                     Tekening: Iris van Sambeek (2020)

(Crisis-) afspraken: Ambulante psychotherapie gaat er van uit dat je in principe crisis kan overbruggen tot een volgende afspraak. In geval van acute crisis gelieve contact op te nemen met de huisarts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De psychische klachten zullen tevens moeten vallen onder een psychiatrische diagnose (bv een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis).

Lees hier meer over de hoogte van de vergoeding van de behandeling.