DISCLAIMER

 

Deze website

 

Yellow Psychotherapie en Training garandeert niet dat de informatie op deze website actueel, volledig en/of juist is. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Yellow Psychotherapie en Training is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. U kunt Yellow Psychotherapie en Training in geen enkel geval aansprakelijk (laten) stellen voor schade, kosten of uitgaven als gevolg van fouten of andere onvolkomenheden in de informatie die u via deze site hebt verkregen. 

 

Tarieven

 

De tarieven op deze website gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten. 

 

E-mail

 

Yellow Psychotherapie en Training garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Yellow Psychotherapie en Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. 

 

Virussen

 

Hoewel Yellow Psychotherapie en Training al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. 

 

Hyperlinks

 

Yellow Psychotherapie en Training aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

 

Kraken, hacken

 

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden. 

 

Auteursrecht

 

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht. 

 

Onjuistheden melden

 

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan yellowpsychotherapie@gmail.com