tarieven relatietherapie

Jammer genoeg is relatietherapie geen vergoede vorm van zorg. Voor relatietherapie hanteer ik een tarief van €145,00 per (echt)paar per gesprek van 60 minuten, inclusief 20 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie inclusief 21% BTW.

  

Intakegesprek

€ 100,00

Consult relatietherapie

€ 145,00

Ehealth

€  22,50

Opstellen rapportage t.b.v. derden

€  65,00 

 

kennismakend gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakend gesprek. In dit gesprek komt aan bod wat er binnen jullie relatie speelt en wat er van relatietherapie verwacht wordt. Ik vind het belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om te kijken en te voelen of het klikt, voor we starten met de gesprekken. De relatie wordt door de therapeut als "cliënt" gezien. De Emotion Focused Therapy (EFT) is een veelgebruikte methode. Meer informatie over deze methodiek is te vinden op www.eft.nl

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  

 

wanneer wel vergoed?

Relatietherapie is alleen verzekerde zorg, als er een DSM-5 diagnose is vastgesteld. Dit betekent dat relatietherapie kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek, etcetera. Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van de therapie kun je bij twijfel contact opnemen met de zorgverzekeraar. 

 

In de meeste gevallen geldt echter, dat er geen DSM-5 diagnose vastgesteld is. Dan valt relatietherapie onder de noemer: Onverzekerd Product (OVP).

 

Onverzekerd Product (OVP)

Hier valt het volgende onder: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, werkproblemen en relatieproblemen. Het betreft onverzekerde zorg en de kosten betaal je zelf. Soms vergoed de verzekeraar een deel van de kosten vanuit een aanvullende polis. Informeer hierna bij je verzekeraar. 

Het door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZa) vastgestelde tarief voor 2020 is maximaal €110,27 voor 1 persoon per behandelsessie van 60 minuten, inclusief indirecte tijd. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

Het OVP-tarief geldt dus per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een OVP in rekening brengen. Mijn tarief voor 2 personen voor een gesprek van 60 minuten is €145,00.

 

Aanvullende zorgverzekering

Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Doorgaans kom je dan wel bij de duurdere aanvullende zorgverzekeringen uit.  En sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.  De meeste verzekeraars vergoeden niet alle kosten. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor relatietherapie, heb je geen toestemming nodig van je zorgverzekeraar.  Misschien wordt er wel een doorverwijzing door de huisarts gevaagd. Bij een ongecontracteerde zorgverlener, zoals bij Yellow Psychotherapie het geval is, betaalt de zorgverzekeraar overigens vaak maar 60 procent van de kosten.  Informeerzelf  bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden, voorwaarden en hoogte van eventuele vergoedingen.