Tarieven Relatietherapie

 

Relatietherapie vergoed door de basisverzekering?

 

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.

 

 

Kennismakend gesprek

 

Het eerste gesprek is een kennismakend gesprek. In dit gesprek komt aan bod wat er binnen jullie relatie speelt en wat er van relatietherapie verwacht wordt Het is belangrijk dat beide partners zich op hun gemak voelen en zich gehoord voelen. Ik vind het erg belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om te kijken en te voelen of het klikt, voor we starten met de gesprekken. Het oriënterend gesprek is bedoeld om van 2 kanten te bekijken of er een goede match kan zijn tussen behandelaar en cliënt en om praktische zaken door te spreken. Indien na het kennismakingsgesprek een behandeling wordt opgestart, die valt binnen vergoede zorg, dan zal het kennismakingsgesprek onderdeel gaan uitmaken van de behandeling als een intakegesprek. In overige gevallen, zoals bij relatietherapie (of systeemtherapie) of wanneer je de behandeling zelf betaalt, zal een factuur van €70,00 (inclusief BTW) voor een oriënterend gesprek worden opgemaakt. De relatie wordt door de therapeut als "cliënt" gezien. De Emotion Focused Therapy (EFT) is een veelgebruikte methode. Meer informatie over deze methodiek is te vinden op www.eft.nl

 

Een kennismakend gesprek bedraagt €70,00 per gesprek van 60 minuten, inclusief BTW.

 

Relatietherapie

 

Voor relatietherapie hanteer ik een tarief van €120,00 per (echt)paar per gesprek van 60 minuten, inclusief BTW en inclusief 20 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie.  

 

 

 

 

 

 TARIEVEN

 

 

Kennismakend relatiegesprek

€   70,00 incl. 21% BTW (60 minuten)

Consult relatietherapie

€ 120,00 incl. 21% BTW (60 minuten)

Ehealth

€  22,50 incl. 21% BTW per 15 minuten

Opstellen rapportage t.b.v. derden

€  65,00 incl. 21% BTW