tarieven relatietherapie

Jammer genoeg is relatietherapie geen vergoede vorm van zorg, omdat deze zorg buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt. Relatietherapie is wel zorg zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Dat betekent dat op de factuur de prestatiecode OV0012 wordt genoteerd, wat betekent dat het onverzekerde zorg betreft. Het maximumtarief volgens de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) bedraagt €124,16 per persoon.

 

Tarief per 1-2-2024:

Een kennismakend relatiegesprek van 60 minuten bedraagt €125,00 per sessie.

Voor de sessies die hierop volgen hanteer ik een tarief van €155,00 per (echt)paar per gesprek van 60 minuten (waarvan 60 minuten directe tijd en 15 minuten voorbereiding en rapportage). Ik ben vrijgesteld van BTW.

Voor paren die reeds in behandeling zijn, wordt het tarief van 2023 gehandhaafd.

 

De factuur met het totaalbedrag voor 2 personen wordt verzonden naar een van de partners naar keuze. Op de factuur staat de relatietherapie vermeld als een ‘niet basispakket zorg’-consult (prestatiecode OV0012).

 

kennismakend gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakend gesprek. In dit gesprek komt aan bod wat er binnen jullie relatie speelt en wat er van relatietherapie verwacht wordt. Ik vind het belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om te kijken en te voelen of het klikt, voor we starten met de gesprekken. De relatie wordt door de therapeut als "cliënt" gezien. De Emotion Focused Therapy (EFT) is een veelgebruikte methode. Meer informatie over deze methodiek is te vinden op www.eft.nl

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.