BIG-register

Het BIG-register wordt bijgehouden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en registreert 8 beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder ook psychotherapeuten en psychologen.

Het BIG-register toont of je zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen volgens de in Nederland van toepassing zijnde kwaliteitseisen. Je kunt zien welke specialismen een zorgverlener heeft en of er een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. 

de psycholoog

Een psycholoog is een deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (gedachten, gevoelens, wensen) en het gedrag van de mens. Een psycholoog behandelt psychische problemen (zoals verdriet, verslaving, depressie, angst, fobie) en problemen in de relatie met anderen (zoals relatieproblemen). Hoofdtaken van de psycholoog zijn het vaststellen van de diagnose en behandeling van je klachten. Daarbij maakt hij gebruik van zijn psychologische kennis en ervaring.

De Gz-psycholoog

Een gezondheidspsycholoog, vaak afgekort als GZ-psycholoog, heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en kan werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. Het is de basisdeskundige op het gebied van psychische stoornissen en problemen. Dit kunnen lichtere psychische problemen zijn maar ook zware psychische stoornissen. Een gezondheidspsycholoog behandelt –net als een gewone psycholoog- psychische problemen (zoals verdriet, verslaving, depressie, angst, fobie) en problemen in de relatie met anderen (zoals relatieproblemen).

De GZ-psycholoog is in Nederland een beschermde titel. Een GZ-psycholoog die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich registreren in het BIG-register. Met een BIG-registratie mag zij jhaar beroepstitel gebruiken en valt zij onder het tuchtrecht. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

 

de psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het helpen van mensen met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. Na het afronden van een studie psychologie, geneeskunde, pedagogiek of maatschappelijk werk is er een erkende opleiding tot psychotherapeut gevolgd.“Psychotherapeut” is in Nederland een beschermde titel. Alleen mensen die een erkende opleiding tot psychotherapeut hebben gevolgd én staan ingeschreven in het BIG register, mogen zich psychotherapeut noemen. 

Een behandeltraject bij een psychotherapeut is vaak intensiever en langduriger dan een traject bij bijvoorbeeld een psycholoog. Dat komt omdat een psychotherapeut naast aandacht voor de cliënt zelf, ook kijkt naar de sociale omgeving van die persoon. Een psychotherapeut kan daarbij zowel klachtgericht als persoonsgericht te werk gaan. Voor psychotherapie is een doorverwijzing nodig van de huisarts. Psychotherapie valt binnen de specialistische GGZ. 

 

Registraties

Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP):

Supervisor VPEP

Leertherapeut VPEP

Supervisor EFT

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP):

Supervisor NVP

Landelijke Vereniging voor van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Vereniging Sensorimotor Psychotherapy Nederland (SPIPA-NL)

     Level 1 (trauma)

     Level 2 (Attachment)

Reattach therapeut