psychologische behandeling


werkwijze

Wanneer je voor een psychologische behandeling naar mij wordt doorverwezen, binnen de basis GGZ of specialistische GGZ, dan wordt tijdens de diagnostische fase eerst onderzoek gedaan. In enkele sessies worden werkhypothesen gevormd over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de te kiezen behandelmethode. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Wanneer over het intake verslag met diagnose en behandelplan overeenstemming is, ondertekenen behandelaar en cliënt het behandelplan en de psychotherapeutische behandeling wordt gestart.

Zowel Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  

 

Behandeling bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

  • Intake: 2 tot 3 gesprekken van 60 minuten;
  • Therapeutische gesprekscontacten: 45 of 60 minuten;
  • In aanvang zijn deze contacten wekelijks. In onderling overleg wordt later in het behandeltraject bekeken of een wijziging in frequentie gewenst is;
  • Behandelplanbespreking: 30- 60 minuten;
  • Indien geïndiceerd: Systeemgesprekken van 60 minuten;
  • Indien geïndiceerd: Psychodiagnostiek sessies van 15, 30, 45 of 60 minuten;
  • Intercollegiaal overleg: telefonische, mail of face-to-face contacten ten behoeve van de behandeling, met collega’s, huisarts en/of personen uit de sociale omgeving, die door cliënt op het toestemmingsformulier voor informatieverstrekking zijn vermeld;
  • Evaluatiegesprek: meestal 45 of 60 minuten na 3 of 6 maanden;
  • Brief naar huisarts: alleen met jouw toestemming wordt de verwijzer (meestal de huisarts) op de hoogte gesteld van jouw behandeling.

 

Aandacht is belangrijk in therapie:  respectvol meevoelen, meedenken, vragen stellen en feedback geven.

Daarnaast is de zelfreflectie van degene die in therapie is essentieel. Therapie is namelijk hard werken: het vergt zelfinzicht en moed om nare gevoelens te onderzoeken en je moet vaak illusies loslaten.

De inhoud van de therapie hangt onder meer af van de methode die wordt gebruikt. De cognitieve gedragstherapie wordt het meest gebruikt bij een klachtgerichte therapie, vooral in de basis GGZ. Je experimenteert met nieuw gedrag en je past je verwachtingen en - onbewuste - ideeën aan en daardoor voel je je beter. De cliëntgerichte en psychodynamische therapieën zijn gericht op de persoon en richten zich op de psychische processen die zich vanaf de jeugd hebben gevormd. EMDR gebruikt oogbewegingen om trauma's te verwerken. Emotion Focused Therapie (EFT) is een behandelmethode die zowel individueel als in relaties effectief is en waarbij ingestoken wordt op het goed in contact komen met dieperliggende emoties en behoeften, waarna je meestal die acties zal nemen die je meer in harmonie met jezelf en jouw omgeving zal brengen.  Zie ook behandelmethoden