Tarieven persoonlijke coaching

 

 

 

 

 

 

Coaching is exclusief gericht op mensen die graag hun persoonlijke vaardigheden willen verbeteren en een persoonlijke groei willen bereiken.

Bij coaching is er geen sprake van een psychische stoornis, zoals vermeld in de Diagnostical Statistical Manual (DSM-5). Indien dit wel het geval is, is juist behandeling geïndiceerd. Klik dan hier.  

 

Tarieven per 1-1-2022: Een kennismakingsgesprek van 60 minuten bedraagt €100 inclusief 21% BTW. Een coachingsgesprek van 60 minuten kost €145.00 inclusief 21% BTW.

Voor een coachingstraject (meestal 5 -10 gesprekken) wordt in onderling overleg een gereduceerd tarief afgesproken.

 

NB: Wanneer sprake is van werkgerelateerde klachten, zoals burn-out klachten, is de werkgever vaak bereid tot vergoeding van de kosten. Ik stuur desgewenst een offerte naar je werkgever. 

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 inclusief BTW in rekening.