tarieven basis en specialistische GGZ

Tarieven 2023

Zowel Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  

 

Monodisciplinair Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet big artikel 3)

 

Duur

(minuten)

Diagnostiek

Behandeling

Code

Bedrag (€)

Code

Bedrag (€)

   5

CO0050

€  40.87

CO0115

€  32.61

 15

CO0180

€  71.65

CO0245

€  59.17

 30

CO0310

€ 122.37

CO0375

€ 103.26

 45

CO0440

€ 172.98

CO0505

€ 147.95

 60

CO0570

€ 199.34

CO0635

€ 176.30

 75

CO0700

€ 243.62

CO0765

€ 217.50

 90

CO0830

€ 298.32

CO0895

€ 265.46

120

CO0960

€ 431.13

CO1025

€ 391.29

 

 

Naam

Code

Bedrag 

Intercollegiaal overleg kort

OV0007

€  23.58

Intercollegiaal overleg lang

OV0008

€  71.88

Niet-basispakket zorg

OV0012

€124,16

 

Yellow Psychotherapie hanteert de maximale tariefstelling zoals door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is vastgesteld voor 2023.

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Toelichting tarieven

Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij. Dit is slechts een selectie uit de NZa lijst, die voor mijn praktijk het meeste voor zullen komen.

* De behandeling kan in overleg met jou aangevuld worden met telefonische contacten, berichtenverkeer in een beveiligde omgeving of met een online zelfhulpprogramma. Op de factuur staat vermeld hoeveel minuten per dag behandelaar hieraan heeft besteed.

** De meeste behandelgesprekken duren 45 minuten.

 

De duur van een consult bepaalt het tarief. De tijd die in de agenda is ingepland is ook de tijd die gedeclareerd wordt. Telefonische, beeldbel- en onlineconsulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Alleen afwijkingen groter dan 15 minuten van de directe tijd worden na afloop bijgewerkt in de agenda. De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.

Mocht tijdens de intake blijken, dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek in rekening gebracht. Eventuele vervolgsessies vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP), waarvoor geen vergoeding door de verzekeraar geldt.

 

Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en u kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-23625-02

 

informeer bij de zorgverzekeraar!

Yellow Psychotherapie heeft geen contracten met ziektenkostenverzekeraars en hanteert 100% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.

De eerste 2-3 gesprekken (de intakefase) vallen onder het tarief Diagnostiek. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd: er zijn tarieven voor vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. De tarieven die Yellow Psychotherapie in rekening brengt vallen onder: setting:ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

De afspraken zoals die in de agenda worden genoteerd zijn bepalend voor de factuur, ook als een afspraak in de praktijk langer of korter duurt.

 

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog.

 

 

vergoeding vanuit de basisverzekering

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig.

Er zijn vier soorten polissen: een restitutiepolis,een naturapolis, een budgetpolis en een combinatiepolis. Het grote verschil zit in de vrije keuze voor de zorgverlener en de vergoeding van de zorgkosten. Yellow psychotherapie heeft geen contracten met verzekeraars.

  • Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen en worden de kosten van de zorg bijna altijd volledig vergoed. Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden 100% van de factuur. Informeer hiernaar bij de verzekeraar.
  • Met een naturapolis of combinatiepolis betaalt je verzekeraar 50-70% van de factuur.

Doordat Yellow Psychotherapie niet-gecontracteerde zorg biedt, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling vanaf 1-1-2022 als volgt:

Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail. Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maak je over naar Yellow Psychotherapie. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. De termijn voor betaling is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

 

Tarieven onverzekerde zorg

 

Behandeling van bepaalde problemen (zoals partner-relatieproblemen, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen) vallen buiten de basisverzekering en worden daardoor niet vergoed. Behandeling is mogelijk op eigen kosten. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

 

Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis voor het grootste deel vergoed vanuit de zorgverzekering, ook bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico. Als je behandeling wilt bij Yellow Psychotherapie is de zuivere restitutiepolis de meest gunstige variant. Maar let op! De restitutiepolissen van sommige zorgverzekeraars vergoeden per 1-1-2022 niet meer volledig 100% van het maximale wettelijk tarief die Yellow Psychotherapie hanteert, maar 100% van het marktconforme tarief. Wat dat concreet inhoudt, wordt niet op alle websites genoemd en verschilt per verzekeraar.  Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt je achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. Lees ook goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op of vragen voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te dienen.

 

eigen risico

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 in 2023. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Psychologische zorg valt onder het eigen risico. Het maakt niet uit of je dan naar een psycholoog gaat met of zonder een contract met ziektekostenverzekeraars.

 

NIET VERGOEDE ZORG

Behandeling van bepaalde problemen (zoals partner-relatieproblemen, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen) vallen buiten de basisverzekering en worden daardoor niet vergoed. Behandeling is op eigen kosten. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk.

Kiest je ervoor om de behandeling binnen de specialistische GGZ zelf te betalen of valt jouw hulpvraag niet onder de "verzekerde basispakketzorg" en wil je toch een behandeling dan ontvang je na elke behandelsessie een nota welke je binnen 14 dagen dient te voldoen. Voor dit zogenaamde Onverzekerd Product (OVP) wordt in 2023 het volgende tarief gehanteerd: 

 

  Prestatiecode

  Prestatie

  Maximumtarief

  OV0012

  OVP niet- basispakketzorg

  Consult

  € 124,16

 

Deze factuur kun je dus niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. zie coaching.

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.