tarieven basis en specialistische GGZ

tarieven 2024

Zowel Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden - afhankelijk van de polis hoogte van eigen risico - vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Let op: Ik heb GEEN contracten met ziektekostenverzekeraars. Slechts 3 polissen vergoeden in 2024 100% van onderstaande tarieven. Overige polissen slechts 50-80% van onderstaande tarieven. Zie ook hier.

 

Monodisciplinair Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet big artikel 3)

Duur

(minuten)

Diagnostiek

Behandeling

Prestatiecode

Bedrag (€)

Prestatiecode

Bedrag (€)

   5

CO0050

€  42,93

CO0115

€  34,53

 15

CO0180

€  75,41

CO0245

€  62,65

 30

CO0310

€ 129,32

CO0375

€ 109.37

 45

CO0440

€ 183,07

CO0505

€ 156,72

 60

CO0570

€ 211,06

CO0635

€ 186,80

 75

CO0700

€ 257,87

CO0765

€ 230,38

 90

CO0830

€ 315,90

CO0895

€ 281,27

120

CO0960

€ 440,15

CO1025

€ 402,66

 

Naam

Code

Bedrag 

Intercollegiaal overleg kort

OV0007

€  25,05

Intercollegiaal overleg lang

OV0008

€  73,35

Niet-basispakket zorg

OV0012

€132,24

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming van cliënt) aan derden

OV0018

€104,69

 

Yellow Psychotherapie hanteert de maximale tariefstelling zoals door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is vastgesteld voor 2024.

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Tarieven 2023

Zowel Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  

 

Monodisciplinair Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet big artikel 3)

 

Duur

(minuten)

Diagnostiek

Behandeling

Code

Bedrag (€)

Code

Bedrag (€)

   5

CO0050

€  40.87

CO0115

€  32.61

 15

CO0180

€  71.65

CO0245

€  59.17

 30

CO0310

€ 122.37

CO0375

€ 103.26

 45

CO0440

€ 172.98

CO0505

€ 147.95

 60

CO0570

€ 199.34

CO0635

€ 176.30

 75

CO0700

€ 243.62

CO0765

€ 217.50

 90

CO0830

€ 298.32

CO0895

€ 265.46

120

CO0960

€ 431.13

CO1025

€ 391.29

 

 

Naam

Code

Bedrag 

Intercollegiaal overleg kort

OV0007

€  23.58

Intercollegiaal overleg lang

OV0008

€  71.88

Niet-basispakket zorg

OV0012

€124,16

 

Yellow Psychotherapie hanteert de maximale tariefstelling zoals door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is vastgesteld voor 2023.

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Toelichting tarieven

Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij. Dit is slechts een selectie uit de NZa lijst, die voor mijn praktijk het meeste voor zullen komen.

* De behandeling kan in overleg met jou aangevuld worden met telefonische contacten. 

** De meeste behandelgesprekken duren 45 of 60 minuten.

 

De duur van een consult bepaalt het tarief. De tijd die in de sessie gerealiseerd wordt is de tijd die gedeclareerd wordt. Telefonische, beeldbel- en onlineconsulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. De tarieven zijn inclusief de indirecte tijd, zoals het schrijven van een behandelplan of een brief aan de huisarts en de verslaglegging van het gesprek.  

Mocht tijdens de intake blijken, dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek in rekening gebracht. Eventuele vervolgsessies vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP), waarvoor geen vergoeding door de verzekeraar geldt.

 

Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en u kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidzorg 2024.

 

informeer bij de zorgverzekeraar!

Yellow Psychotherapie heeft geen contracten met ziektenkostenverzekeraars en hanteert 100% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.

De eerste 2-3 gesprekken (de intakefase) vallen onder het tarief Diagnostiek. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd: er zijn tarieven voor vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. De tarieven die Yellow Psychotherapie in rekening brengt vallen onder: setting:ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

 

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat, geen omzetplafonds. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog.

 

vergoeding vanuit de basisverzekering

Tarieven onverzekerde zorg

 

Behandeling van bepaalde problemen (zoals partner-relatieproblemen, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen) vallen buiten de basisverzekering en worden daardoor niet vergoed. Behandeling is mogelijk op eigen kosten. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk.

Kiest je ervoor om de behandeling binnen de specialistische GGZ zelf te betalen of valt jouw hulpvraag niet onder de "verzekerde basispakketzorg" en wil je toch een behandeling dan ontvang je een factuur met de vermelding van een zogenaamde Onverzekerd Product (OVP). Deze factuur kun je dus niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. zie coaching.

 

eigen risico

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op €385 in 2023. Dit bedrag geldt ook voor 2024. Je betaalt dus zelf de eerste €385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Psychologische zorg valt onder het eigen risico. Het maakt niet uit of je dan naar een psycholoog gaat met of zonder een contract met ziektekostenverzekeraars.

 

Niet nakomen afspraken

Voor het niet nagekomen van een afspraak of het niet tijdig annuleren van een afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.