sensorimotor psychotherapie

Sensorimotor psychotherapie is een lichaamsgerichte therapie voor trauma en hechtingsproblemen. Het is een veelbelovende techniek vanuit de klinische praktijk van Pat Ogden in de V.S. Het biedt een aanvulling ten opzichte van gangbare technieken zoals EMDR. De techniek is gebaseerd op neurofysiologisch onderzoek over traumatisering (ontregeling van het stressmechanisme), hechtingstheorieën en mindfulness.. Posttraumatische stress wordt verergerd door impliciete herinneringen die opgeslagen zijn in het lichaam en door de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Soms blijft het lichaam in het hier en nu nog steeds in een continue staat van paraatheid, die eigenlijk voortkomt uit een traumatische situatie van vroeger, en die nu niet meer functioneel is. Ook kan je last hebben van lichamelijke stressreacties bij bepaalde triggers, zoals een freeze-fight-flight-onderwerpingsrespons.  De lichamelijke en emotionele impact van het trauma wordt duidelijker. Maar ook dat je manier van je hechten en contact door stress beinvloed worden en dat chronisch fysieke patronen ontstaan. 

Sensorimotor psychotherapie heeft een sterke focus op fysiek in het hier en nu zijn. Er wordt gewerkt met op mindfulness gebaseerde technieken en fysieke interventies. Beweging, houding en lichaamsperceptie vormen een ingang bij het onderzoeken, verlichten begrijpen en oplossen van het psychisch probleem.