leertherapie

Je bent welkom voor een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.  In dit eerste gesprek verkennen we de thema’s die een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ervaringen als behandelaar, tegen de achtergrond van persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen. Daarbij bespreken we jouw verwachtingen van de therapie, geef ik uitleg over de werkwijze en maken we praktische afspraken over tijden en betaling. Dit gesprek biedt ook de gelegenheid om te ervaren of we een goede klik hebben met elkaar. 

 

Leertherapie betreft een opleidingssituatie en valt dus niet onder de Zorgverzekeringswet. Leertherapie wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. De WGBO is echter wel van toepassing, net als de AVG. De eisen die gelden voor dossiervoering en voor privacykwesties, gelden dus ook bij leertherapie.

Omdat leertherapie onder de WGBO valt, is er tussen de leercliënten en de leertherapeut een behandelovereenkomst. De context is een opleidingssituatie. Er is geen verwijzing van een huisarts, er is geen sprake van een DSM-stoornis en de behandeling is vrijwillig. 

Beide partijen komen overeen dat een behandeling zal plaatsvinden. Als cliënt heb je binnen de leertherapie dezelfde rechten als cliënten binnen de reguliere GGZ. Er komt een patiëntendossier aangelegd worden. Er geldt de bewaartermijn van het dossier 20 jaar. Bij de visitatie kunnen dus ook dossiers van leertherapie meegenomen worden.

 

Er vindt geen beoordeling plaats zoals bij supervisie in het kader van een specialistische opleiding, maar een bevestiging dat jouw aantal sessies in het cliëntgerichte kader zijn voltooid. Meestal vindt er een reeks leertherapie sessies van 25x 45 minuten plaats. Het is mogelijk te kiezen voor 50 sessies.

 

 

tarief leertherapie

Het tarief voor een sessie leertherapie is €115,00 per sessie van 45 minuten.

Een sessie van 60 minuten is ook mogelijk en bedraagt €154,00. Leertherapie is BTW vrijgesteld. Dubbele leertherapie sessies zijn in overleg mogelijk.

 

 

 

mogelijke doelen leertherapie

 • Trainen en ontwikkelen van reflectief vermogen en introspectie.
 • Balans leren vinden tussen empathie en distantie.
 • Balans leren vinden tussen werk en persoonlijk leven.
 • Leren omgaan met het isolement dat dit beroep met zich kan meebrengen.
 • Het psychotherapeutisch werk kan met stress gepaard gaan. Leertherapie kan bijdragen aan het versterken van het vermogen om met de emotionele stress en de impact van psychotherapeutisch werk om te gaan.
 • De ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut bevorderen.
 • Aspirant psychotherapeuten kunnen met behulp van leertherapie hun eigen grenzen leren kennen.
 • Leertherapie kan een hulpmiddel zijn om zelfzorg te hebben.
 • Psychotherapeuten/klinisch psychologen (i.o.) kunnen sterke en zwakke kanten ontdekken, begrijpen en leren hanteren. Leren reflecteren over blinde vlekken in het vak.
 • Verbeteren van eigen emotionele en mentale functioneren.
 • Reflecteren over en leren begrijpen van de eigen patronen en interpersoonlijke stijlen.
 • Zicht krijgen op overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.