Klachtenregeling

 

De zorg die wordt verleend in de psychologenpraktijk is in overeenstemming met de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) . Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst. Ik houd mij aan de bepalingen van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten).  Mocht je onverhoopt toch klachten hebben over de hulpverlening dan stel ik het op prijs wanneer je dit aan mij kenbaar maakt. We kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht je daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kun je een klacht indienen bij de LVVP. 

Indien het niet lukt om de klachten te bespreken met uw behandelaar dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een van de bemiddelaars. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Telefoonnummer LVVP: (030) 236 43 38. Het bureau is -met uitzondering van interne overlegsituaties- telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Zie www.lvvp.info. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen. Het postadres is: Klachtencommissie LVVP, t.a.v. mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

 

 

Download
Cliëntenfolder LVVP 2021
veel nuttige informatie voor cliënten over een behandeling in de ggz.
LVVP-cliënten-folder-2021-FB1.pdf
Adobe Acrobat document 170.9 KB