Informatie voor verwijzers

Wat biedt de praktijk?

Download
LVVP verwijzersfolder
Verwijzersfolder2016.pdf
Adobe Acrobat document 50.6 KB

 

  • een ervaren GZ-psycholoog en psychotherapeut
  • één vaste psycholoog gedurende het hele traject
  • Generalistische Basis GGZ
  • Specialistische GGZ
  • korte en langer durende behandeling voor volwassenen en (echt)paren
  • trainingen in assertiviteit
  • specifieke deskundigheid als het gaat om persoonlijkheidsproblematiek (emotieregulatieproblemen), verslavingsproblemen (seksverslaving) en traumabehandeling

Voorbeelden van klachten waarvoor u kunt verwijzen zijn o.a. angst-en paniekklachten, problemen met assertiviteit, depressieve klachten, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, traumagerelateerde klachten, overspannenheid en burn-out.

 

Yellow psychotherapie & Training is een psychologenpraktijk, gevestigd aan de Wilgenstraat in Sint-Michielsgestel. Met 25 jaar ervaring in de GGZ als GZ-psycholoog en psychotherapeut zijn uw cliënten bij mij in goede handen voor een klachtgerichte behandeling in de Generalistische Basis GGZ èn voor een persoonsgerichte psychotherapie in de Specialistische GGZ.

 

Verwijzing en contact

Uw cliënt kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft de cliënt echter een verwijsbrief nodig van de huisarts. Overheid en verzekeraars stellen hoge eisen aan uw verwijsbrief. Uit de verwijsbrief moeten blijken dat er sprake is geweest van triage en dat de verwijzing gericht is naar de Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ. Ook moet de door u vermoede (DSM IV-)diagnose vermeld zijn. Indien uw verwijzing in deze niet duidelijk of eenduidig is, dan is deze niet bruikbaar. Klik hier wanneer u blanco verwijsbrief wil downloaden. Zorgverzekeraars zien hier scherp op toe. Een verwijsbrief is niet nodig bij zelf-betalende cliënten.

 

Ik hecht veel waarde aan een goede communicatie met verwijzers. De praktijk is dan ook zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar. 

T             06-24991054

E             yellowpsychotherapie@gmail.com

 Behandelmethoden

Ik richt me met cliënt op de kern van zijn of haar emotionele problematiek. Hierbij houd ik uiteraard rekening met het tempo en coping van cliënt. Het verkrijgen van inzicht in de klachten en hoe hij of zij hiermee omgaat ook daadwerkelijk vooruitgang voor cliënt en zijn of haar omgeving, wanneer dat inzicht ook omgezet kan worden in concrete acties in het dagelijks leven. Daarom wordt  cognitieve gedragstherapie gecombineerd met ehealth, bestaande uit coachende telefonische gesprekken, emailcontact en/of skypecontacten. De cliënt wordt door mij aangemoedigd om thuis actief aan de slag te gaan: door het lezen van informatie rondom de diagnose, het zetten van kleine stappen in de dagelijkse praktijk, dagboeknotaties maar ook door leefstijlcoaching bij cliënten die moeite hebben met het opgeven van ongezonde leefgewoonten. Zo ervaart cliënt steeds meer hoe hij of zij beter regie kan voeren over zijn eigen functioneren.  

 

Voor de behandeling van trauma’s maak ik gebruik van EMDR en/of narrative exposure therapy en lichaamsgericht werken. Vaak helpt Emotion Focused Therapy bij emotionele problemen. Uit veel ervaring met het werken met cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek blijkt dat soms een provocatieve, humorvolle aanpak - waarin goed contact met cliënt wordt gehouden - erg zinvol kan zijn.

 

Consultatie in de specialistische zorg

Ik heb veel ervaring in het werken met cliënten bij wie een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek, psychische klachten en verslavingsproblematiek speelt en waarin de situatie soms uitzichtloos lijkt voor cliënt en zijn of haar omgeving. Het is mooi om te zien hoe zij vaak toch in de loop van de tijd opknappen, beter gaan functioneren met een beter besef en acceptatie van eigen competenties en beperkingen. Daarom bied ik u consultatie in de specialistische zorg aan.

 

De consultatie bestaat uit een uitgebreide analyse van de psychische toestand en omstandigheden van uw patiënt. We bespreken de uitslag ervan met hem of haar en zo mogelijk zijn (primair) steunsysteem. U krijgt een rapport met een heldere beschrijving van het gevonden beeld (tenzij cliënt dit weigert). Op deze wijze kunt u veel deskundigheid inzetten dicht bij uw praktijk en duidelijkheid scheppen in ingewikkelde casuïstiek. Vaak leidt dit tot begrip bij betrokkenen en realistische verwachtingen over behandelmogelijkheden.

 

Contra-indicaties

Ik bied ambulante behandeling met een frequentie van ten hoogste 1x per week. Cliënten met  psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen zijn in principe welkom indien er geen sprake lijkt van een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat cliënt stabiel genoeg is om de tijd tussen 2 afspraken in, zelf of met behulp van zijn of haar sociaal steunsysteem te overbruggen.

 

Tijd en ruimte

De effectieve combinatie van cognitieve gedragstherapie, leefstijlcoaching en doordringen tot de kern van de emotionele problematiek, vraagt om tijd en ruimte binnen het behandeltraject. Om te voorkomen dat ik beperkt wordt in de behandeling, heeft de praktijk geen contracten met zorgverzekeraars. Cliënten zijn hierdoor verzekerd van een traject dat niet langer is dan nodig, maar ook niet korter dan noodzakelijk. Dankzij deze flexibele en persoonlijke aanpak is een behandeling bij Yellow Psychotherapie & Training erg geschikt voor cliënten met specifieke wensen, die niet gebaat waren bij eerdere behandelingen.

 

Kwalificaties

Klik hier. Uiteraard blijf ik me voortdurend ontwikkelen door middel van cursussen, opleidingen, intervisie en supervisie.