Vergoeding door zorgverzekeraar

Ik heb geen contracten met verzekeraars. Dat heeft voordelen. De verzekeraar kan mij bijvoorbeeld geen omzetplafond opleggen.  Aan het einde van het jaar hoef ik daarom geen nieuwe cliënten te weigeren wegens een bereikt budget bij een verzekeraar. Ook kan ik – in tegenstelling tot het werken met een contract - de behandeling intensiever maken indien nodig. Ik heb minder administratieve rompslomp, waardoor ik meer tijd kan besteden aan behandelingen en daarmee aan kwaliteit!

Omdat ik geregistreerd ben als gezondheidszorgpsycholoog BIG (kortweg: GZ-psycholoog) en psychotherapeut BIG worden de sessies grotendeels vergoed door verzekeraars. Afhankelijk van de verzekeraar is soms wel vooraf toestemming nodig van de verzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Houdt er rekening mee dat op de vergoeding het eigen risico in mindering wordt gebracht. Informeer bij je eigen verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. Vermeld daarbij dat het gaat om een contractvrije psycholoog.

In het algemeen geldt: om voor vergoeding voor de therapie door de verzekeraar in aanmerking te komen,  is het volgende noodzakelijk:

·        Een verwijsbrief van de huisarts met een specifieke verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ);

·        Alleen wanneer er sprake is van een psychiatrische stoornis volgens de Diagnostical Statistical Manual, editie 6 (DSM-5) wordt een psychologische behandeling vergoedt door de zorgverzekeraar. Niet alle stoornissen worden vergoed. Informatie over vergoedingen in 2020 zijn onder meer te vinden via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie

 

Niet vergoed: 

o   partner-relatieproblemen

o   aanpassingsstoornissen (verliesverwerking/rouw; levensfaseproblematiek)

o   arbeidsgerelateerde problemen

o   studieproblemen, leerstoornissen

o   opvoedingsproblemen 

o   specifieke angsten/fobieën (tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest is welke onvoldoende heeft geholpen)

 o   slaapstoornissen

 o   seksuele functiestoornissen (behalve de parafilieën) 

 o   zelfbeeldproblemen

 o   persoonlijkheidstrekken

 o   psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening

 o   psychische klachten zonder dat er sprake is van een "psychische stoornis" 

 

Soms vraagt een zorgverzekeraar om voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te vullen. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

 

Indien uw problematiek of behandeling niet wordt vergoed, kun je cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk is er een kans op vergoeding uit de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij jouw zorgverzekeraar. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Veel werkgevers zijn namelijk gebaat bij jouw persoonlijk welzijn.

zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

 

Bekijk hieronder de patiëntfolder zorgprestatiemodel.

 

Download
Patiëntfolder zorgprestatiemodel
Patientfolder-zorgprestatiemodel-digital
Adobe Acrobat document 190.6 KB

zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. Deze code moet vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.