Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. 

Er zijn vier soorten polissen: een restitutiepolis, een naturapolis, een budgetpolis en een combinatiepolis. Het grote verschil zit in de vrije keuze voor de zorgverlener en de vergoeding van de zorgkosten. Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis voor het grootste deel vergoed vanuit de zorgverzekering, ook bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico.

Yellow psychotherapie heeft geen contracten met verzekeraars en de tarieven zijn gebaseerd op het maximale NZa tarief. Let op: de meeste zorgverzekeraars vermelden dat een percentage van het marktconforme tarief vergoed wordt. Dit is wat anders dan het maximale NZa tarief. Wat dit tarief inhoudt, wordt niet altijd expliciet genoemd. Informeer hier naar bij de zorgverzekeraar. 

Ter informatie:

  • Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen. Let op: In 2024 zijn er slechts 3 zorgverzekeraars die een restitutiepolis bieden die 100% van de factuur bij Yellow Psychotherapie vergoeden. Dit zijn de restitutiepolissen van Aevitae (Eucare) Vrije keuze, ASR Eigen keuze of Menzis Basis Vrij. Voor Aevitae geldt dat zij een machtiging eisen voor verschillende diagnoses: Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen, disruptieve impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen, restgroepen andere problemen die reden van zorg kunnen zijn.

     

  • Overige restitutiepolissen vergoeden 60 tot 80% van de factuur van Yellow Psychotherapie. Veel verzekeraars vergoeden een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven.
  • Met een naturapolis of combinatiepolis betaalt je verzekeraar 50-60% van de factuur van Yellow Psychotherapie. 
  • Informeer vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt je achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. Lees ook goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op of vragen voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te dienen.

Rond het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail. Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maak je over naar Yellow Psychotherapie. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. De termijn voor betaling is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

 

voordelen geen contract

Ik heb geen contracten met verzekeraars. Dat heeft voordelen. De verzekeraar kan mij bijvoorbeeld geen omzetplafond opleggen.  Aan het einde van het jaar hoef ik daarom geen nieuwe cliënten te weigeren wegens een bereikt budget bij een verzekeraar. Ook kan ik – in tegenstelling tot het werken met een contract - de behandeling intensiever maken indien nodig. Ik heb minder administratieve rompslomp, waardoor ik meer tijd kan besteden aan behandelingen en daarmee aan kwaliteit!

Omdat ik geregistreerd ben als gezondheidszorgpsycholoog BIG (kortweg: GZ-psycholoog) en psychotherapeut BIG worden de sessies deels vergoed door verzekeraars. Afhankelijk van de verzekeraar is soms wel vooraf toestemming nodig van de verzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Houdt er rekening mee dat op de vergoeding het eigen risico in mindering wordt gebracht. Informeer bij je eigen verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. Vermeld daarbij dat het gaat om een contractvrije psycholoog.

 

 

voorwaarden voor vergoede zorg

In het algemeen geldt: om voor vergoeding voor de therapie door de verzekeraar in aanmerking te komen,  is het volgende noodzakelijk:

·        Een verwijsbrief van de huisarts met een specifieke verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ);

·        Alleen wanneer er sprake is van een psychiatrische stoornis volgens de Diagnostical Statistical Manual, editie 6 (DSM-5) wordt een psychologische behandeling vergoedt door de zorgverzekeraar. Niet alle stoornissen worden vergoed. Informatie over vergoedingen in 2020 zijn onder meer te vinden via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie

 

Niet vergoed: 

o   partner-relatieproblemen

o   aanpassingsstoornissen (verliesverwerking/rouw; levensfaseproblematiek)

o   arbeidsgerelateerde problemen

o   studieproblemen, leerstoornissen

o   opvoedingsproblemen 

o   specifieke angsten/fobieën (tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest is welke onvoldoende heeft geholpen)

 o   slaapstoornissen

 o   seksuele functiestoornissen (behalve de parafilieën) 

 o   zelfbeeldproblemen

 o   persoonlijkheidstrekken

 o   psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening

 o   psychische klachten zonder dat er sprake is van een "psychische stoornis" 

 

Soms vraagt een zorgverzekeraar om voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te vullen. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

 

 

Indien uw problematiek of behandeling niet wordt vergoed, kun je cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk is er een kans op vergoeding uit de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij jouw zorgverzekeraar. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Veel werkgevers zijn namelijk gebaat bij jouw persoonlijk welzijn.

 

zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

 

Bekijk hieronder de patiëntfolder zorgprestatiemodel.

 

Download
Patiëntfolder zorgprestatiemodel
Patientfolder-zorgprestatiemodel-digital
Adobe Acrobat document 190.6 KB

zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. Deze code moet vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.