Basis GGZ

Specialistische GGZ

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Via deze link kan je vinden wat de DBC tarieven 2019 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De begindatum van de behandeling bepaald onder welk jaar de DBC tarieven gelden.

Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat er sprake is van een DSM-stoornis en dat je een verwijzing hebt van de huisarts. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw verzekeraar en de afgesloten polis. Psychotherapie wordt in bij een restitutiepolis meestal volledig vergoed vanuit jouw zorgverzekering. Ook hier geldt dat het belangrijk is vooraf bij de verzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden bij ongecontracteerde zorg, zodat je niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan.

Pas bij afronding van de DBC wordt duidelijk hoeveel behandelminuten er aan direct contact en indirecte tijd is geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt. De factuur wordt direct aan jou als cliënt gericht. Je kunt de kosten na afloop van de therapie declareren bij je ziektekostenverzekeraar. Wanneer geen restitutiepolis bij de verzekeraar is afgesloten, zal een deel van de ziektekostenverzekeraar niet vergoed worden. Om een hoog bedrag - dat niet vergoed wordt - aan het einde van de behandeling te voorkomen, betaal je gedurende de behandeling maandelijks aan de praktijk een af te spreken bedrag vooruit in een zogenaamde voorschotfactuur. Aan het einde van de behandeling wordt in een overzichtsfactuur het reeds betaalde bedrag op het totaalbedrag in mindering gebracht.

Houdt ook rekening met het eigen risico, dat geldt voor de specialistische GGZ. Dit eigen risico bedraagt in 2020 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig eigen risico geldt, valt dit bedrag hoger uit. Controleer in dat geval welk bedrag in jouw polis onder het eigen risico valt.

Lees ook over de algemene betalingsvoorwaarden

Onvolledige behandeling

Als uit de intake blijkt dat er géén sprake is van een DSM-diagnose, dan valt de intake (max. 120 minuten directe + indirecte tijd) bij de verzekeraar onder de noemer 'onvolledige behandeling'. Eventuele vervolgconsulten worden niet vergoed en vallen onder Overige Zorgproducten.   

 

NZa-tarief 2019

Onvolledig behandeltraject

€ 192,92

 

overige zorgproducten - niet vergoede zorg

Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt niet vergoed. Deze zorg wordt OnVerzekerde Prestatie (OVP) genoemd. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk!

Door sommige verzekeraars worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen in de aanvullende verzekering opgenomen. Consulten die vallen onder de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Voor onverzekerde zorg, afgekort OVP, hanteer ik in mijn praktijk hanteer ik een tarief van € 95,00 per consult van 60 minuten spreektijd, inclusief 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie. 

 

Tarief zelf betalen therapie(conform tariefstelling NZA 2019):

Individueel consult (OVP)

€105,25 BTW vrij per consult

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.