tarieven Specialistische GGZ

DBC

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Via deze link vind je de DBC tarieven 2021 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De begindatum van de behandeling bepaalt onder welk jaar de DBC tarieven gelden. Pas bij afronding van de DBC wordt duidelijk hoeveel behandelminuten er aan directe en indirecte tijd besteed is aan de behandeling en in welke tariefgroep de DBC dan valt.Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat er sprake is van een DSM-stoornis en dat er een verwijsbrief is van de huisarts.

 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Yellow psychotherapie is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog.

 

Financiële afwikkeling

De factuur wordt direct aan jou als cliënt gericht. Je kunt de factuur na afloop van de therapie declareren bij de ziektekostenverzekeraar, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Informeer vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt je achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico. Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis volledig vergoed vanuit de zorgverzekering, ook bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en je hebt vrije keuze bij wie je als behandelaar kiest. Als je behandeling wilt bij Yellow Psychotherapie is dit de meest gunstige variant.

 

Eigen risico

Er geldt altijd het eigen risico. In 2021 is het bedrag voor het eigen risico gesteld op €385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, de eerste €385,00 van de behandeling voor eigen rekening zijn. Wanneer een hoger eigen risico met de verzekeraar is afgesloten, is dit bedrag uiteraard hoger. 

 

Wanneer er geen restitutiepolis bij de verzekeraar is afgesloten, zal een deel van de ziektekostenverzekeraar niet vergoed worden. In dat geval betaal je meestal gedurende de behandeling maandelijks aan de praktijk een af te spreken bedrag vooruit in een zogenaamde voorschotfactuur. Aan het einde van de behandeling worden de reeds betaalde bedragen op de factuur in mindering gebracht.

Lees ook over de algemene betalingsvoorwaarden.

 

Vanaf 01-01-2022 gaat de gehele GGZ over naar een ander bekostigingsmodel. Er zal dan gewoon per gepland consult worden gedeclareerd, wat een stuk begrijpelijker wordt. Wanneer meer informatie bekend wordt, zal dat hier neer gezet worden.

 

overige zorgproducten - niet vergoede zorg

Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze zorg wordt OnverZekerde Prestatie (OZP) genoemd. De maximale NZa tarieven voor 2021 zijn hier te vinden. Er wordt betaald per consult. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk.

 

Door sommige verzekeraars worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen in de aanvullende verzekering opgenomen en geldt er een gedeeltelijke vergoeding.

 

ONVERZEKERDE ZORG

Voor onverzekerde zorg, afgekort OZP, hanteer ik in mijn praktijk een tarief van € 114,41 per consult van 45 minuten spreektijd, exclusief 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie. Een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd. In 2021 betaal je voor een intake €228,82. De tarieven zijn BTW vrij.

Tarief zelf te betalen therapie (conform tariefstelling NZA 2021):

 

Individueel consult (OZP)

€114,41

Intake (OZP)

€228,82

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.