Wachtlijst psychotherapie

Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe cliënten voor psychologische behandeling binnen de specialistische GGZ. Update wachttijden: 11-11-2021.

Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan. Je kunt je daarom voorlopig niet aanmelden voor een behandeling in de basis of specialistische GGZ.

Let op; Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding bij een psychologische behandeling in de basis GGZ bij een ongecontracteerde regiebehandelaar. (GZ-psycholoog & psychotherapeut). Lees hier meer.

 

Behandeling binnen de basis GGZ en specialistische GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) stelt mij verplicht u op het volgende te wijzen: Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).“ 

Bovenstaande geldt niet voor contractvrije praktijken zoals Yellow Psychotherapie en training, omdat de zorgverzekeraar alleen kan bemiddelen bij door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars.