Wachtlijst psychotherapie

Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe cliënten voor psychologische behandeling binnen de basis GGZ of specialistische GGZ.

Update wachttijden: 11-6-2020

 

 

Behandeling binnen de basis GGZ en specialistische GGZ

 

De Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) stelt mij verplicht u op het volgende te wijzen: Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).“ 

 

Bovenstaande geldt niet voor contractvrije praktijken zoals Yellow Psychotherapie en training, omdat de zorgverzekeraar alleen kan bemiddelen bij door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars.