behandelmethoden

cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vaak aanbevolen behandeling die je samen met een therapeut doet en actief en doelgericht. Je gaat je eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. CGT maakt de kans kleiner dat psychische en lichamelijke problemen terugkomen. In een aantal gevallen werkt cgt werkt beter dan medicijnen. Via oefeningen en opdrachten leer je anders te denken en te doen. Dit vermindert je klachten. CGT is vooral gericht op het hier en nu. De oorzaak van je klachten kun je namelijk niet altijd meer vinden. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste vraag voor een cgt-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij jou voortbestaan? 

Het kan zijn dat je terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Een voorbeeld: Je hebt ruzie met vrienden of op je werk gehad. Je bent daardoor onzeker geworden over wat je vrienden of collega’s van je denken. Uit angst voor afwijzing trekt je je steeds meer terug. Je doet niet meer mee aan sociale activiteiten. Door dit gedrag ga je er steeds minder bij horen en voel je je verdrietig. CGT werkt met opdrachten en oefeningen die je thuis kunt doen. Online programma's, ehealth, kunnen hierin een ondersteuning zijn. 

Emotion foncused therapie for indivuals (EFT-i)

Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons  bestaan, alles vertrekt vanuit emotie. Heel wat psychologische problemen zijn emotionele problemen, denk bijvoorbeeld aan depressie en trauma. EFT is ook bij uitstek een integratieve therapie, met technieken uit de gestalttherapie

en het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed, alsook elementen uit de cognitieve en psychodynamische stroming en mindfulness.

EFT is een klantvriendelijke therapie die bewezen effect heeft. 

eft voor koppels

Emotionally Focused Therapie (EFT) is een bewezen effectieve methodiek voor relatietherapie, gebaseerd op het werk van Sue Johnson. Wat doet een EFT therapeut? In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Sue Johnson noemt dat wel de 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen. Voor meer informatie, klik hier.

sensorimotor psychotherapie

Sensorimotor psychotherapie is een lichaamsgerichte therapie voor trauma en hechtingsproblemen. Het is een veelbelovende techniek vanuit de klinische praktijk van Pat Ogden in de V.S. Het biedt een aanvulling ten opzichte van gangbare technieken zoals EMDR. De techniek is gebaseerd op neurofysiologisch onderzoek over traumatisering (ontregeling van het stressmechanisme), hechtingstheorieën en mindfulness.. Posttraumatische stress wordt verergerd door impliciete herinneringen die opgeslagen zijn in het lichaam en door de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Soms blijft het lichaam in het hier en nu nog steeds in een continue staat van paraatheid, die eigenlijk voortkomt uit een traumatische situatie van vroeger, en die nu niet meer functioneel is. Ook kan je last hebben van lichamelijke stressreacties bij bepaalde triggers, zoals een freeze-fight-flight-onderwerpingsrespons.  De lichamelijke en emotionele impact van het trauma wordt duidelijker. Maar ook dat je manier van je hechten en contact door stress beinvloed worden en dat chronisch fysieke patronen ontstaan. 

Sensorimotor psychotherapie heeft een sterke focus op fysiek in het hier en nu zijn. Er wordt gewerkt met op mindfulness gebaseerde technieken en fysieke interventies. Beweging, houding en lichaamsperceptie vormen een ingang bij het onderzoeken, verlichten begrijpen en oplossen van het psychisch probleem.

 

emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.