Coronacrisis en zorgaanbod

Ik doe mijn uiterste best om in de komende periode passende zorg te kunnen blijven bieden. Wanneer een face-to-face afspraak geen doorgang vindt, worden de volgende alternatieven aangeboden: beeldbellen, telefonisch contact, ehealth.


werkwijze

Wanneer je voor een psychologische behandeling naar mij wordt doorverwezen, binnen de basis GGZ of specialistische GGZ, dan wordt tijdens de diagnostische fase eerst onderzoek gedaan. In enkele sessies worden werkhypothesen gevormd over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de te kiezen behandelmethode. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Wanneer over het intake verslag met diagnose en behandelplan overeenstemming is, ondertekenen behandelaar en cliënt het behandelplan en de psychotherapeutische behandeling wordt gestart.

 

Behandeling bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

  • Intake: 60 minuten directe tijd, 45 minuten indirecte tijd (verslaglegging);
  • Therapeutische gesprekscontacten, 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd;
  • In aanvang zijn deze contacten wekelijks. In onderling overleg wordt later in het behandeltraject bekeken of een wijziging in frequentie gewenst is;
  • Behandelplanbespreking: 45 minuten directe tijd en 30 directe tijd (opstellen behandelplan);
  • Indien geïndiceerd: Systeemgesprekken;
  • Indien geïndiceerd: Psychodiagnostiek: testafname is variabele directe tijd en scoring en interpretatie is indirecte tijd.
  • Indien gewenst: E-health, bestaande uit  telefonische, skype- en/of mailcontacten, informatieverstrekking (psychoeducatie) en ‘huiswerkopdrachten’. De door de behandelaar besteedde minuten worden bij elkaar opgeteld.
  • Indirecte telefonische, mail of face-to-face contacten ten behoeve van de behandeling, met de collega’s, huisarts en personen uit de sociale omgeving, die door cliënt op het toestemmingsformulier voor informatieverstrekking zijn vermeld;
  • Evaluatiegesprek: 45 minuten directe tijd, 30 indirecte tijd (verslaglegging);
  • Brief naar huisarts: 30 minuten indirecte tijd (verslaglegging).

 

Aandacht is belangrijk in therapie:  respectvol meevoelen, meedenken, vragen stellen en feedback geven.

Daarnaast is de zelfreflectie van degene die in therapie is essentieel. Therapie is namelijk hard werken: het vergt zelfinzicht en moed om nare gevoelens te onderzoeken en je moet vaak illusies loslaten.

De inhoud van de therapie hangt onder meer af van de methode die wordt gebruikt. De cognitieve gedragstherapie wordt het meest gebruikt bij een klachtgerichte therapie, vooral in de basis GGZ. Je experimenteert met nieuw gedrag en je past je verwachtingen en - onbewuste - ideeën aan en daardoor voel je je beter. De cliëntgerichte en psychodynamische therapieën zijn gericht op de persoon en richten zich op de psychische processen die zich vanaf de jeugd hebben gevormd. EMDR gebruikt oogbewegingen om trauma's te verwerken. Emotion Focused Therapie (EFT) is een behandelmethode die zowel individueel als in relaties effectief is en waarbij ingestoken wordt op het goed in contact komen met dieperliggende emoties en behoeften, waarna je meestal die acties zal nemen die je meer in harmonie met jezelf en jouw omgeving zal brengen.