Werkwijze

 

 

 

 

 

 

De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan de behandeling besteed is, wordt bij elkaar opgeteld.

 

Uw behandeling bij Yellow Psychotherapie en training bestaat uit drie fases: intake, therapie en afronding.

 

  1. Intake

Tijdens de intake (een tot vijf gesprekken) inventariseert de behandelaar uw klachten. Elk intakegesprek duurt 45 à 60 minuten.

De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de behandelaar naar uw achtergrond en levensgeschiedenis.

U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en de therapeut. Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken.

Indien daar aanleiding voor is, heeft in deze fase ook een psychologisch onderzoek plaats.

Na de inventarisatie stelt de psychiater of psychotherapeut een behandelplan op. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan de behandelaar een verslag van de intake versturen naar uw verwijzer.

 

  1. Therapie

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:

   • de aard van uw klachten,
   • wat is afgesproken in het behandelplan.

Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Om het resultaat van de behandeling te volgen, kan uw behandelaar een regelmatig terugkerende vragenlijst gebruiken. Er kan ook e-health worden aangeboden in de vorm van tussentijdse telefonische consulten en online dagboekrapportage via de site van het Willemshuys, waar bij aangesloten ben (www.willemshuys.nl).

 

  1. Afronding van de therapie

Hoe lang de afronding van een behandeling duurt, verschilt sterk per persoon. Afsluitend stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.

 

Waarneming bij afwezigheid

 

Bij afwezigheid van uw therapeut neemt in sommige gevallen een collega waar. Wie dat is en welke periode dit betreft hoort u op de voicemail, of u ontvangt een e-mail bericht.