Basis GGZ

 

 

Voor een uitleg over basis GGZ en Specialistische GGZ, klik hier

 

 

 

 

 

Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars. Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar welke vergoeding geldt bij ongecontracteerde zorg en aan welke voorwaarden dit verbonden is. Soms dient er bijvoorbeeld vooraf toestemming te komen van de verzekeraar.

 

De hoogte van de vergoeding van behandeling in de basis GGZ door de ziektekostenverzekeraar hangt af van de polis en onder welk  “product” jouw behandeling valt. De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze wet is bepaald dat de Nza (de Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt.

 

 

 

Soort polis

 

Afhankelijk van de polis krijg je - dat verschilt per verzekeraar! - tussen de 65% tot 90% van het door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) vastgesteld tarief (zie tabel hieronder) vergoed. Indien je een restitutiepolis hebt worden de kosten meestal 100% vergoed.

 

 

 

Eigen risico

 

Houdt ook rekening met het eigen risico, dat geldt voor de BGGZ! Dit eigen risico bedraagt in 2017 gesteld op  € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. 

 

 

 

NZa tarieven basis GGZ 2018

 

In de basis GGZ wordt de behandeling niet vergoed per sessie maar per “product”. Dat is een behandeltraject dat in de intake wordt vastgesteld. Hieronder tref je een tabel met de maximum vergoede tarieven aan, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is opgesteld.

 

 

 

 

 Product BGGZ

 

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

indicatie aantal gesprekken

Basis Kort (BK)

294

   472,65

1-3 sessies + indirecte tijd

Basis Middel (BM)

495

   805,34

1-6 sessies + indirecte tijd

Basis Intensief (BI)

750

€ 1262,82

1-10 sessies + indirecte tijd

Basis Chronisch (BC)

753

€ 1165,48

1-10 sessies + indirecte tijd

Onvolledig behandeltraject

120

   192,92

1-2 sessies + indirecte tijd

Onverzekerde Prestatie (OVP) niet-basispakketzorg consult

45 per sessie

     93,00

Prijs per sessie (niet vergoede zorg)

 

Bij het OVP-product is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan jouw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd.

 

 

 

Je  krijgt een OVP nota als je:

 

1.    Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.

 

2.    Als je een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

 

 

 

OVP kan ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. Voor de integrale producten blijft gelden dat deze pas na afsluiting van het product kunnen worden gedeclareerd.

 

 

 

 

 

Specialistische GGZ

 In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Via deze link kun je vinden wat de DBC tarieven 2017 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Psychotherapie wordt in bij een restitutiepolis meestal volledig vergoed vanuit jouw zorgverzekering. Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat er sprake is van een DSM-stoornis en een verwijzing hebt van de huisarts.  De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw verzekeraar en de afgesloten polis. Ook hier geldt dat het belangrijk is vooraf bij de verzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden bij ongecontracteerde zorg, zodat je niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan. 

 

Er kan door jou met de verzekeraar worden afgerekend na afronding van de diagnose-behandelcombinatie. Pas bij afronding van de DBC wordt duidelijk hoeveel behandelminuten aan direct contact en indirecte tijd er is geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt. De factuur wordt direct aan jou als cliënt gericht. Je kunt de kosten na afloop van de therapie declareren bij je ziektekostenverzekeraar. Een deel zal de ziektekostenverzekeraar niet vergoeden. De hoogte van vergoeding hangt af van de verzekeraar en de afgesloten polis. Om een hoog bedrag - dat niet vergoed wordt - aan het einde van de behandeling te voorkomen, betaal je gedurende de behandeling maandelijks aan de praktijk een af te spreken bedrag vooruit in een zogenaamde voorschotfactuur. Aan het einde van de behandeling worden in een overzichtsfactuur uiteraard het reeds betaalde bedrag op het totaalbedrag in mindering gebracht.

 

 

Eigen risico

Houdt ook rekening met het eigen risico, dat geldt voor de SGGZ! Dit eigen risico bedraagt in 2017 gesteld op  € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen.

Onvolledige behandeling

Als uit de intake blijkt dat er géén sprake is van een DSM-diagnose, dan valt de intake (max. 120 minuten directe + indirecte tijd) bij de verzekeraar onder de noemer 'onvolledige behandeling'. Eventuele vervolgconsulten worden niet vergoed.  Je kunt uit privacy-overwegingen er ook voor kiezen de hele behandeling zelf te betalen. Let er op dat een onvolledige behandeling voor eigen kosten kan komen, omdat hiermee het eigen risico nog niet 'vol' is.

 

NZa-tarief 2017

Onvolledig behandeltraject

€ 192,92

 

Welke zorg is niet verzekerd?

Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt niet vergoed. Deze zorg wordt OnVerzekerde Prestatie (OVP) genoemd. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk!

Door sommige verzekeraars worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen in de aanvullende verzekering opgenomen. Consulten die vallen onder de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Voor onverzekerde zorg, afgekort OVP, hanteer ik in mijn praktijk hanteer ik een tarief van € 90,00 per consult van 45 minuten spreektijd, inclusief 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie. Bij echtparen is er een spreektijd van 60 minuten.

In mijn praktijk hanteer ik een tarief dat iets lager ligt dan de NZa tarieven: € 90,00 per individueel consult van 45 minuten spreektijd, inclusief 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie.

 

 

Tarief zelf betalen therapie:

Individueel consult

€ 93,00 BTW vrij per 45 minuten

 

Relatietherapie

Een oriënterend gesprek bedraag €70,00 per gesprek van 45 minuten, exclusief BTW.

Voor relatietherapie hanteer ik een tarief van €120,00 per (echt)paar per gesprek van 60 minuten, inclusief BTW en inclusief 20 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie.  lees meer onder het kopje Tarieven relatietherapie

 

Coaching

Een oriënterend gesprek bedraag €50,00 per gesprek van 45 minuten, exclusief BTW.

Een afzonderlijk coachingsgesprek bedraagt €95,00 per gesprek van 45 minuten, exclusief BTW.

Voor een coachingstraject ( meestal 5 -10 gesprekken) wordt in onderling overleg een gereduceerd tarief afgesproken.

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €90,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij tijdige afzegging van de afspraak (eerder dan 24 uur vantevoren) breng ik €45,00 in rekening.