Basis GGZ

 

 

Voor een uitleg over basis GGZ en Specialistische GGZ, klik hier

 

 

 

 

 

Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars. Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar welke vergoeding geldt bij ongecontracteerde zorg en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

De hoogte van de vergoeding van behandeling in de basis GGZ door de ziektekostenverzekeraar hangt af van de polis en onder welk  “product” jouw behandeling valt. De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze wet is bepaald dat de Nza (de Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt.

 

Soort polis

Afhankelijk van de polis krijg je - dat verschilt per verzekeraar! - tussen de 65% tot 90% van het door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) vastgesteld tarief (zie tabel hieronder) vergoed. Indien je een restitutiepolis hebt worden de kosten meestal 100% vergoed. Let wel op het eigen risico.

 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2020 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig eigen risico geldt, valt dit bedrag natuurlijk hoger uit. 

 

NZa tarieven basis GGZ 2019

In de basis GGZ wordt de behandeling niet vergoed per sessie maar per “product”. Dat is een behandeltraject dat in de intake wordt vastgesteld. Hieronder tref je een tabel met de maximum vergoede tarieven aan, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is opgesteld.

 

 Product BGGZ 2019

 

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

indicatie aantal gesprekken

Basis Kort (BK)

294

   507,62

1-3 sessies + indirecte tijd

Basis Middel (BM)

495

   864,92

1-6 sessies + indirecte tijd

Basis Intensief (BI)

750

€ 1356,25

1-10 sessies + indirecte tijd

Basis Chronisch (BC)

753

€ 1251,70

1-10 sessies + indirecte tijd

Onvolledig behandeltraject

120

   207,19

1-2 sessies + indirecte tijd

Onverzekerde Prestatie (OVP) niet-basispakketzorg consult

45 per sessie

     105,25

Prijs per sessie (niet vergoede zorg)

 

Bij het OVP-product is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan jouw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd.

 

Je  krijgt een OVP nota als je:

1.    Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.

2.    Als je een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

 

OVP kan ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. Voor de integrale producten blijft gelden dat deze pas na afsluiting van het product kunnen worden gedeclareerd.

 

 

Specialistische GGZ

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Via deze link kan je vinden wat de DBC tarieven 2019 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De begindatum van de behandeling bepaald onder welk jaar de DBC tarieven gelden.

Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat er sprake is van een DSM-stoornis en dat je een verwijzing hebt van de huisarts. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw verzekeraar en de afgesloten polis. Psychotherapie wordt in bij een restitutiepolis meestal volledig vergoed vanuit jouw zorgverzekering. Ook hier geldt dat het belangrijk is vooraf bij de verzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden bij ongecontracteerde zorg, zodat je niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan.

Pas bij afronding van de DBC wordt duidelijk hoeveel behandelminuten er aan direct contact en indirecte tijd is geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt. De factuur wordt direct aan jou als cliënt gericht. Je kunt de kosten na afloop van de therapie declareren bij je ziektekostenverzekeraar. Wanneer geen restitutiepolis bij de verzekeraar is afgesloten, zal een deel van de ziektekostenverzekeraar niet vergoed worden. Om een hoog bedrag - dat niet vergoed wordt - aan het einde van de behandeling te voorkomen, betaal je gedurende de behandeling maandelijks aan de praktijk een af te spreken bedrag vooruit in een zogenaamde voorschotfactuur. Aan het einde van de behandeling wordt in een overzichtsfactuur het reeds betaalde bedrag op het totaalbedrag in mindering gebracht.

Houdt ook rekening met het eigen risico, dat geldt voor de specialistische GGZ. Dit eigen risico bedraagt in 2020 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig eigen risico geldt, valt dit bedrag hoger uit. Controleer in dat geval welk bedrag in jouw polis onder het eigen risico valt.

Lees ook over de algemene betalingsvoorwaarden

Onvolledige behandeling

Als uit de intake blijkt dat er géén sprake is van een DSM-diagnose, dan valt de intake (max. 120 minuten directe + indirecte tijd) bij de verzekeraar onder de noemer 'onvolledige behandeling'. Eventuele vervolgconsulten worden niet vergoed en vallen onder Overige Zorgproducten.   

 

NZa-tarief 2019

Onvolledig behandeltraject

€ 192,92

 

overige zorgproducten - niet vergoede zorg

Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt niet vergoed. Deze zorg wordt OnVerzekerde Prestatie (OVP) genoemd. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk!

Door sommige verzekeraars worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen in de aanvullende verzekering opgenomen. Consulten die vallen onder de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Voor onverzekerde zorg, afgekort OVP, hanteer ik in mijn praktijk hanteer ik een tarief van € 95,00 per consult van 60 minuten spreektijd, inclusief 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie. 

 

Tarief zelf betalen therapie(conform tariefstelling NZA 2019):

Individueel consult (OVP)

€105,25 BTW vrij per consult

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.