Psychologische behandeling in de basis GGZ

Basis GGZ

De behandeling is kort, praktisch en probleemgericht. Dit is voor mensen die psychisch gezond zijn maar wel bepaalde gebeurtenissen moeten verwerken.

Psychische klachten

 • angst
 • somberheid
 • dwanggedrag
 • piekeren
 • slapeloosheid
 • stress
 • trauma's
 • rouw
 • seksuele problemen

Verwijzing

De huisarts verwijst naar de Basis GGZ  (BGGZ) door bij:

 • klachten die minder dan een half jaar bestaan;
 • mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie;
 • aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of  beroepsmatig functioneren.

Psychotherapie in de specialistische GGZ

Als psychotherapeut ben ik speciaal opgeleid voor problemen die verankerd liggen in aanleg en persoonlijkheid. Bij psychotherapie varieert het aantal therapiegesprekken gemiddeld van drie tot veertig gesprekken. Reken voor de duur van een erg belangrijke verandering in je psychisch functioneren ongeveer op 1 tot 2 jaar; je ontwikkelingsproces gaat door als de gesprekken voorbij zijn.