vergoeding basisverzekering

Een behandeling binnen de Basis GGZ valt onder de basisverzekering. Om de kosten vergoed te krijgen vanuit de verzekeraar, moet de cliënt een verwijzing hebben van de huisarts. Daarnaast moeten de klachten moeten passen binnen de Basis GGZ (er moet een ‘diagnose’ gesteld kunnen worden) – de behandelaar beoordeelt dit tijdens de intake. Er geldt wel een eigen risico.

 

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, slaapstoornissen, klachten waarbij nog geen diagnose is gesteld, een burn-out.

 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Yellow Psychotherapie is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De voordelen van een contractvrije psycholoog zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije psycholoog.

 

zorgprestatiemodel

Yellow Psychotherapie heeft geen contracten met ziektenkostenverzekeraars en hanteert 100% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.

De eerste 2 gesprekken (de intakefase) in de basis GGZ vallen onder het tarief Diagnostiek. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd: er zijn tarieven voor vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. De tarieven die Yellow Psychotherapie in rekening brengt vallen onder: setting:ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

Hieronder tref je een overzicht aan van de meest voorkomende tarieven bij Yellow Psychotherapie vanaf 1 januari 2022:

 

 

 

Duur

Tarief

per 1-1-2022

Intakegesprek

60 minuten

€187.62

Consult

5 minuten *

€ 30.67

 

15 minuten

€ 55.69

 

30 minuten

€ 97.28

 

45 minuten**

€139.38

 

60 minuten

€166.13

Diagnostiek

(zoals de intake)

30  minuten

€115.12

 

45 minuten

60 minuten

€162.76

€187.62

Intercollegiaal overleg

5-15 minuten

€ 22.18

 

Vanaf 15 minuten

€ 67.62

Onverzekerde zorg

60 minuten

€117.33 

 

 

 

Of download het meer uitgebreide document hieronder:

 

Download
Meest gebruikte prestatiescodes bij Yellow
meest gebruikte prestatiecodes in 2022 b
Adobe Acrobat document 150.3 KB

 

 

 

 

Y

 

Hoogte vergoeding

De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). In deze wet is bepaald dat de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) de maximale tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt. 

De hoogte van de vergoeding van behandeling in de basis GGZ door de ziektekostenverzekeraar hangt af van de polis en de hoogte van het afgesproken eigen risico. Bij een restitutiepolis ontvang je meestal 100% vergoeding van het marktconforme of NZA tarief bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Je hebt dan vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Yellow Psychotherapie, is de restitutiepolis de meest gunstige variant. Let op: niet alle verzekeraars vergoeden bij een restitutiepolis 100% van de factuur. Informeer hiernaar bij de zorgverzekeraar.

 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2022 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig hoger eigen risico is afgesloten, valt dit bedrag natuurlijk hoger uit.

 

Behandeltrajecten

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt de behandeling vergoed per sessie. Het behandeltraject wordt tijdens de intake vastgesteld. De keuze voor het behandeltraject is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Ongeveer een week na de intake ontvang je het behandelplan waarin ook het behandeltraject staat vermeldt. De mogelijke behandeltrajecten heten: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch.

 

  Behandeltraject GB GGZ

Maximaal aantal minuten

  Basis Kort (BK)

294

  Basis Middel (BM)

495

  Basis Intensief (BI)

750

  Basis Chronisch (BC)

753

 

 

Een behandelgesprek duurt doorgaans 45 minuten. Intakegesprekken duren meestal 60 minuten. Verslaglegging en overleg is hierbij inbegrepen.

 

Onverzekerd Product OVP

Soms blijkt uit de intake dat de klachten niet binnen een DSM-diagnose vallen. Daardoor wordt de behandeling niet vergoed. Dit wordt een OnVerzekerd Product genoemd (OVP). De behandeling komt dus voor eigen rekening. Je kan er ook bewust voor kiezen om de behandeling te betalen. Dan is er geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook wordt er dan geen persoonlijke informatie aan jouw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd. Samengevat krijg je een OVP nota als je:

1.    Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.

2.    Als je een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

 

Hieronder staat het tarief voor een onverzekerd product in 2022 vermeldt:

Code

Prestatie

Tarief 2022

OV0012

OVP niet-basispakketzorg consult

€ 117,33

 

Voorbeelden van niet vergoede vorm zijn: een aanpassingstoornis, relatieproblemen. 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.