tarieven basis ggz

Met een verwijzing van de huisarts kan je in aanmerking komen voor een behandeling binnen de basis GGZ. Naast een behandeling met voornamelijk face-to-face gesprekken kan er ook gekozen worden voor een volledig online behandeling. Beeldbellen en ehealth worden dan gecombineerd. 

Voor een behandeling binnen de basis GGZ hoef je geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. Een behandeling wordt vergoed als de psychische klachten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM diagnose ( het handboek voor psychische stoornissen). 

tarieven basis ggz

 

 

Voor een uitleg over basis GGZ en Specialistische GGZ, klik hier

 

 

Yellow Psychotherapie is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je de kosten van je behandeling (geheel of gedeeltelijk) vooruit betaalt* en aan het einde van de behandeling zelf je declaratie indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling, betaal je het resterende bedrag binnen 15 dagen nadat je de declaratie hebt ontvangen.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije psycholoog. Informeer ook vooraf bij de verzekeraar welke vergoeding geldt bij ongecontracteerde zorg en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

De hoogte van de vergoeding van behandeling in de basis GGZ door de ziektekostenverzekeraar hangt af van de polis en onder welk  “product” jouw behandeling valt. De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze wet is bepaald dat de Nza (de Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt. 

 

Soort polis

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis.

Restitutiepolis: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Yellow Psychotherapie, is dit de meest gunstige variant.

 

Hieronder tref je een overzicht aan van de meeste namen van restitutiepolissen in 2020*:

Avéro Achmea Zorg Plan Restitutie CZ Restitutie
De Amersfoortse Basisverzekering Restitutie De Friesland Zorgverzekeraar Vrije Keus Polis
FBTO Zorgverzekering (Restitutie) Ik! Zorg Plan Restitutie
IZZ Basisverzekering Restitutie Kiemer Zorgverzekeraar Basisverzekering
Menzis Basis Vrij OHRA Zorgverzekering
ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering PMA Basis Vrij
PNO basisverzekering Pro Life Principe Polis Restitutie
Stad Holland Zorgverzekeraar Zorgpolis UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze
UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze Univé Zorg Vrij Polis
VGZ Eigen Keuze VVAA zorgverzekering Basis
ZEKUR Zorg Vrij Zilveren Kruis Basis Exclusief
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis Zorgverzekeraar UMC
VvAA Standholland

*aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden

 

Combipolis: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op

Naturapolis: Bij een naturapolis heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar je zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed. Het bedrag dat dan over blijft om aan Yellow Psychotherapie te betalen is voor eigen rekening. Bij een intensief traject kan dit al snel oplopen boven de € 300 euro waarbij het dan niet uitmaakt of je 7 of 10 sessies hebt afgenomen. 

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar. 

 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2020 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig eigen risico geldt, valt dit bedrag natuurlijk hoger uit. 

 

producten

In de basis GGZ wordt de behandeling niet vergoed per sessie maar per “product”. Dat is een behandeltraject dat in de intake wordt vastgesteld.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Alle tijd in minuten die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt. Ongeveer een week na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het patiëntenprofiel vermeldt. Dit patiëntenprofiel zal uiteindelijk ook gefactureerd worden. De factuur ontvang je aan het einde van de behandeling en dien je zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Hieronder tref je een tabel met de maximum vergoede tarieven aan, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is opgesteld. 

(totaal 60 minuten), t

 Traject GB GGZ

Maximaal aantal minuten

NZa

Tarief 2020

Aantal gesprekken (incl. intake)*

  Basis Kort (BK)

294

€  504,47

 1-3 sessies

  Basis Middel (BM)

495

€  853,38

 1-6

  Basis Intensief (BI)

750

€1383,65

 1-10

  Basis Chronisch (BC)

753

€1336,98

 1-10

  Onvolledig    

  behandeltraject

120

€  219,78


 1-2 sessies

* een 

* een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken.

 

Geen diagnose

Soms blijkt uit de intake dat de klachten niet binnen een DSM-diagnose vallen. De behandeling komt dan voor eigen rekening. Bij het OVP-product is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan jouw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd. Je krijgt een OVP nota als je:

1.    Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.

2.    Als je een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

OVP kan ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.