tarieven basis ggz

Vergoeding

Voor een behandeling binnen de basis GGZ hoef je geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. Een behandeling wordt vergoed als de psychische klachten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM diagnose (het handboek voor psychische stoornissen). Voor zorg uit de Generaltische Basis GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig en geldt het eigen risico van de zorgverzekering. Lees hier meer algemene informatie over vergoedingen.


De meest behandelingen in de basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering. Welke GGZ-zorg onder het basispakket valt, staat in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Je kunt ook informatie vinden bij het Zorginstituut Nederland.

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ, bijvoorbeeld voor:

  • Relatieproblemen
  • Slaapstoornissen
  • Klachten waarbij nog geen diagnose is gesteld
  • Een burn-out

Er zijn soms wel dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering zoals voor:

  • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
  • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
  • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie-ontwikkelingsstoornis
  • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
  • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
  • Zelfhulp

Informeer hiernaar bij de zorgverzekeraar.

 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
In principe mag je zelf je behandelaar of GGZ-instelling uitkiezen. Je dient wel rekening te houden met de contracten die jouw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Yellow Psychotherapie is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije psycholoog.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar, polis en hoogte van het eigen risico. Bij een restitutiepolis ontvang je na declaratie bij de zorgverzekeraar 100 procent vergoeding ontvangt van het marktconforme of wettelijke tarief. Het advies is om voorafgaande aan de behandeling altijd bij jouw zorgverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

 

 

 

 

 

Y

 

Hoogte vergoeding

De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). In deze wet is bepaald dat de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) de maximale tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt. De NZa tarieven over 2021 tref je hier aan.

 

De hoogte van de vergoeding van behandeling in de basis GGZ door de ziektekostenverzekeraar hangt af van de polis en de hoogte van het afgesproken eigen risico. Bij een restitutiepolis ontvang je 100% vergoeding van het marktconforme of NZA tarief bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Je hebt dan vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Yellow Psychotherapie, is de restitutiepolis de meest gunstige variant.

 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2021 € 385,00. Dit betekent dat als je nog geen andere zorgkosten gemaakt hebt, je de eerste €385,00 van de behandeling zelf moet betalen. Wanneer een vrijwillig hoger eigen risico is afgesloten, valt dit bedrag natuurlijk hoger uit.

 

Financiële afwikkeling

De factuur ontvang je aan het einde van de behandeling. De factuur kan je bij de zorgverzekeraar indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.

 

Behandeltrajecten

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt de behandeling niet vergoed per sessie maar per behandeltraject. Het behandeltraject wordt tijdens de intake vastgesteld en bepaalt de hoogte van de factuur. 

De keuze voor het behandeltraject is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Ongeveer een week na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het behandeltraject staat vermeldt. De mogelijke behandeltrajecten heten: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch.

Hieronder tref je de tarieven aan voor behandelingen die in 2021 starten. Een gesprek bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, overleg), tenzij anders is afgesproken. Een intake duurt 60 minuten en heeft 60 minuten aan indirecte tijd.

 

Code

  Behandeltraject GB GGZ

Maximaal aantal minuten

Tarief 2021

180001

  Basis Kort (BK)

294

€  522,13

180002

  Basis Middel (BM)

495

€  885,01

180003

  Basis Intensief (BI)

750

€ 1434,96

180004

  Basis Chronisch (BC)

753

€ 1380,49

180005

  Onvolledig behandeltraject

120

€  228,04

 

Onverzekerd Product

Soms blijkt uit de intake dat de klachten niet binnen een DSM-diagnose vallen. Daardoor wordt de behandeling niet vergoed. Dit wordt een OnVerzekerd Product genoemd (OVP). De behandeling komt dus voor eigen rekening. De maximale tarief die de NZa hiervoor stelt tref je hier aan. Je kan er ook bewust voor kiezen om de behandeling te betalen. Dan is er geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook wordt er dan geen persoonlijke informatie aan jouw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd. Samengevat krijg je een OVP nota als je:

1.    Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.

2.    Als je een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

 

Hieronder staat het tarief voor een onverzekerd product in 2021 vermeldt:

Code

Prestatie

Tarief 2021

198300

OVP niet-basispakketzorg consult

€ 114,41

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.