De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.  Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

 

de behandeling

De psychologische behandeling bestaat uit face-to-face gesprekken en wordt in overleg aangevuld met ehealth. Ehealth kan bestaan uit het online bijhouden van een dagboek of het volgen van een aanvullende online behandelmodule via een beveiligd platform. Lees hier meer over ehealth. Indien face-to-face contact niet mogelijk is, kan gebruikt gemaakt worden van beeldbellen.

 

verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De huisarts verwijst naar de Generalistische Basis GGZ  (GB GGZ) wanneer er een vermoeden van een psychische stoornis is, die korter dan een half jaar bestaan, bij mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie en bij aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of  beroepsmatig functioneren. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Een verwijzing is één jaar geldig.