behandeling in de basis ggz

Een behandeling in de Basis GGZ is kortdurend en duidelijk afgebakend. Bij cliënten in de Basis GGZ zijn de hulpvraag en de wens belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ tijdens het behandeltraject speelt een belangrijke rol. 

Kenmerkend van generalistische GGZ is dat niet de klachten leidend zijn, maar de oplossingen ervan. Dit wordt ook wel 'positieve gezondheid' genoemd.  Wat heeft de cliënt nodig om de eigen klachten zelf op te lossen? Dat is de centrale vraag. Het werken aan vaardigheden is de manier om hieraan te werken.

De Basis GGZ is toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis (DSM) die door de huisarts en POH-GGZ onvoldoende kunnen worden behandeld, maar voor wie de specialistische GGZ weer te intensief is. De psychische problemen ontregelen het leven van de cliënt, maar ze zijn niet al te complex, niet acuut en ook niet levensbedreigend.

Er zijn vier categorieën binnen de Basis GGZ: kort, middel, intensief en chronisch. Dit noemen we ook wel 'prestaties'. Deze prestaties staan voor een gemiddeld aantal behandelminuten. Aan het begin van de behandeling wordt gekeken naar de klachten en de hulpvraag. Op basis daarvan bepalen de behandelaar en de cliënt samen welke prestatie passend is. Daarmee wordt het traject duidelijk afgebakend. De meeste behandelingen binnen de Basis GGZ omvatten vijf tot twaalf sessies.

 

de behandeling

De psychologische behandeling bestaat uit face-to-face gesprekken en wordt in overleg aangevuld met ehealth. Ehealth kan bestaan uit het online bijhouden van een dagboek of het volgen van een aanvullende online behandelmodule via een beveiligd platform. Lees hier meer over ehealth. Indien face-to-face contact niet mogelijk is, kan gebruikt gemaakt worden van beeldbellen.

 

verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De huisarts verwijst naar de Generalistische Basis GGZ  (GB GGZ) wanneer er een vermoeden van een psychische stoornis is, die korter dan een half jaar bestaan, bij mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie en bij aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of  beroepsmatig functioneren. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Een verwijzing is één jaar geldig.