Generalistische basis ggz

De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Lees hier meer over een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.

Lees hier meer over de tarieven.

(Crisis-) afspraken: Ambulante psychologische behandeling gaat er van uit dat je in principe crisis kan overbruggen tot een volgende afspraak. In geval van acute crisis gelieve contact op te nemen met de huisarts.