basis ggz

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

 

Verschillende klachten kunnen hieronder vallen:

  • Burn-out en stressklachten
  • Somberheid en depressie
  • Klachten omtrent rouw en verlies
  • Een negatief zelfbeeld
  • Lichte Trauma
  • Zingevingsvragen

Tegenwoordig is het zo dat de meeste van deze klachten alleen in de vergoede zorg (GBGGZ) worden behandeld als ze gekoppeld zijn aan een te vergoeden diagnose. Klachten rondom rouw en verlies zijn dan bijvoorbeeld niet voldoende, tenzij daarbij de diagnose depressie is gesteld. 

 

In 2014 zijn er vier zorgcategorieën: kort, middel, intensief en chronisch. Deze vier categorieën vormen samen de generalistische basis GGZ. Cliënten met stabiele chronische problemen die niet meer in de gespecialiseerde GGZ behandeld hoeven te worden, kunnen ook binnen de generalistische basis GGZ worden behandeld.

 

verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De huisarts verwijst naar de Basis GGZ  (BGGZ) wanneer er een vermoeden van een psychische stoornis is, die korter dan dan een half jaar bestaan, bij mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie en bij aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of  beroepsmatig functioneren.